Birinci basamakta akılcı ilaç kullanımı Rationale drug usage in …

  • İlaç Kullanımı

    1. SSS – Akılcı İlaç Kullanımı http://www.akilciilac.gov.tr/?page_id=599#:~:text=Ak%C4%B1lc%C4%B1%20%C4%B0la%C3%A7%20Kullan%C4%B1m%C4%B1%2C%20DS%C3%96’n%C3%BCn,uygun%20maliyetle%20ve%20kolayca%20sa%C4%9Flayabilmeleridir.%E2%80%9D Akılcı İlaç Kullanımı, DSÖ’nün 1985 yılında Nairobi’de tanımlamış olduğu şekliyle “Kişilerin klinik bulgularına…

    Devamını Oku »
Başa dön tuşu